Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista 7.6.2022

IISVEDEN METSÄ OY
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 07.06.2022 kello 10.00
YRITYSPUISTO FUTURIA, JALKALANTIE 6, SUONENJOKI

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaaminen (hallintoneuvoston puheenjohtaja)
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin vaali
 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen (12 §)
 4. Pöytäkirjan tarkastajat, 2 henkilöä (tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina)
 5. Todetaan kokouksen osake- ja äänimäärä.
 6. Esitetään
 7. – tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021
  – hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä
  – tilintarkastuskertomus

 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 9. Päätetään toimenpiteistä, joihin taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta (mahdollinen osingonjaon alkamispäivä; ehdotus 15.6.2022)
 10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
 11. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
 12. – hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio (aikaisemmin 3300 €/vuosi)
  – hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio (aikaisemmin 160 €/kokous)
  – matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaan.

 13. Tilintarkastajien palkkiot (laskun mukaan)
 14. Hallintoneuvoston jäsenten vaali
 15. Erovuorossa
  – Reijo Karttunen
  – Markku Miettinen
  – Kari Mölkänen

 16. Tilintarkastajien vaali
 17. -ehdolla varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT-yhteisö Ernst&Young vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mervi Markkanen

 18. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle omien osakkeiden hankkimisen valtuuttamisesta:
 19. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 20 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.
  Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhtiön ja osakkeiden myyjän sopimalla markkinahinnalla. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
   

 20. Kokouksen päättäminen.

Varsinainen yhtiökokous 21.6.2021

IISVEDEN METSÄ OY VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 21.06.2021 kello 10.00 YRITYSPUISTO FUTURIA, JALKALANTIE 6, SUONENJOKI ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen (hallintoneuvoston puheenjohtaja) 2. Puheenjohtajan ja sihteerin vaali 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

lue lisää

Iisveden uudet kasvot

Iisveden Metsä on investoinut parin viime vuoden aikana yli 11 miljoonaa euroa tuotantonsa laadun parantamiseen ja sen tehostamiseen. Laadukas ja maailmalla haluttu sahatavara ei kuitenkaan voi syntyä ilman laadukasta raaka-ainetta. Varmistaaksemme korkealaatuisen...

lue lisää

Tee Virtuaalinen Tehdasvierailu Iisveden Metsän Sahalle!

Linkin kautta pääset tutustumaan sahamme tuotannon prosesseihin vaihe vaiheelta. Kierros etenee 360-kuvin, joista löydät lisäksi videoklippejä ja lisätietoja eri toiminnoista. Tutustu tehdasmiljööseen juuri silloin kun itsellesi parhaiten sopii! Siirry...

lue lisää

Talonkilehdistä Luopuminen

Yhtiön hallitus on hallintoneuvoston kannan mukaisesti päättänyt luopua talonkilehtien käytöstä. Osakkeenomistajat, jotka palauttavat yhtiölle talonkilehdet kokonaisuudessaan ja ilmoittavat pankkiyhteystietonsa, saavat tulevaisuudessa mahdollisesti jaettavat osingot...

lue lisää

Esittelyvideo

Yhtiöstä on tehty  esittelyvideo, tervetuloa tutustumaan osoitteessa: https://youtu.be/CX70ybKIGRg

lue lisää