Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista 28.6.2024

IISVEDEN METSÄ OY
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.6.2024 kello 10.00
YRITYSPUISTO FUTURIA, JALKALANTIE 6, SUONENJOKI

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaaminen (hallintoneuvoston puheenjohtaja)
 2.  

 3. Puheenjohtajan ja sihteerin vaali
 4.  

 5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen (12 §)
 6.  

 7. Pöytäkirjan tarkastajat, 2 henkilöä (tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina)
 8.  

 9. Todetaan kokouksen osake- ja äänimäärä.
 10.  

 11. Esitetään
 12. – tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023
  – hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä
  – tilintarkastuskertomus

   

 13. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 14.  

 15. Päätetään toimenpiteistä, joihin taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta (mahdollinen osingonjaon alkamispäivä; ehdotus 5.7.2024)
 16.  

 17. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
 18.  

 19. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
 20. – hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio (aikaisemmin 3600 €/vuosi)
  – hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio (aikaisemmin 170 €/kokous)
  – matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaan.

   

 21. Tilintarkastajien palkkiot (laskun mukaan)
 22.  

 23. Hallintoneuvoston jäsenten vaali
 24. Erovuorossa
  – Leo Kukkonen
  – Antti Maukonen
  – Esko Paananen
  – Matti Virtanen

   

 25. Tilintarkastajien valinta
 26. -ehdolla varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT-yhteisö Ernst&Young vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mervi Markkanen

   

 27. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle omien osakkeiden hankkimisen valtuuttamisesta:
 28. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 20 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.
  Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhtiön ja osakkeiden myyjän sopimalla markkinahinnalla. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

   

 29. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
 30. – pykälä 2 ehdotetaan muutettavaksi muotoon:
  ”Yhtiön toimialana on harjoittaa puunjalostusteollisuutta sekä kaikkea laillista liiketoimintaa.”

  – pykälä 10 ehdotetaan muutettavaksi muotoon:
  ”Tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja muiden yhtiön toimintaa koskevien pöytä- ja asiakirjain tulee olla viimeistään neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä valmiina jätettäväksi hallintoneuvostolle.”

  – pykälä 12 ehdotetaan muutettavaksi muotoon:
  ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla se viimeistään 2 viikkoa ennen kokouspäivää yhtiön kotipaikassa ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhtiön internetsivuilla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kaikki mainittuihin asioihin kuuluvat ehdotukset ja asiakirjat on kahdeksan päivän ajan ennen kokousta pidettävä osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön konttorissa sen aukioloaikoina. Muut tiedonannot osakkaille on toimitettava samalla tavoin kuin kutsu yhtiökokoukseen.”

  Linkki nykyiseen yhtiöjärjestykseen

Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista 7.6.2022

IISVEDEN METSÄ OY VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 07.06.2022 kello 10.00 YRITYSPUISTO FUTURIA, JALKALANTIE 6, SUONENJOKI ESITYSLISTA Kokouksen avaaminen (hallintoneuvoston puheenjohtaja) Puheenjohtajan ja sihteerin vaali Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen (12 §)...

lue lisää

Varsinainen yhtiökokous 21.6.2021

IISVEDEN METSÄ OY VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 21.06.2021 kello 10.00 YRITYSPUISTO FUTURIA, JALKALANTIE 6, SUONENJOKI ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen (hallintoneuvoston puheenjohtaja) 2. Puheenjohtajan ja sihteerin vaali 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

lue lisää

Iisveden uudet kasvot

Iisveden Metsä on investoinut parin viime vuoden aikana yli 11 miljoonaa euroa tuotantonsa laadun parantamiseen ja sen tehostamiseen. Laadukas ja maailmalla haluttu sahatavara ei kuitenkaan voi syntyä ilman laadukasta raaka-ainetta. Varmistaaksemme korkealaatuisen...

lue lisää

Talonkilehdistä Luopuminen

Yhtiön hallitus on hallintoneuvoston kannan mukaisesti päättänyt luopua talonkilehtien käytöstä. Osakkeenomistajat, jotka palauttavat yhtiölle talonkilehdet kokonaisuudessaan ja ilmoittavat pankkiyhteystietonsa, saavat tulevaisuudessa mahdollisesti jaettavat osingot...

lue lisää

Esittelyvideo

Yhtiöstä on tehty  esittelyvideo, tervetuloa tutustumaan osoitteessa: https://youtu.be/CX70ybKIGRg

lue lisää