Näin Iisveden Metsä Oy:llä ostetaan kuusitukkia – Metsänomistajien kysymyksiä ja metsäjohtajien vastauksia

joulu 29, 2023

Joulu Jokaiselle-keräys tuo lohtua paikallisten ihmisten ahdinkoon – ”Tarpeet olisivat täysin välttämättömiä”

Tuotantolinjojemme läpi kulkee vuosittain noin 150 000 kuutiota kuusisahatavaraa. Ostamme kuusitukkia ympäri vuoden ja olemme kauppoja hieroessamme huomanneet, että metsänomistajilla on joitakin toistuvasti esiintyviä kysymyksiä puukaupan tekoon liittyen. Niinpä päätimme ojentaa Piimäpostissa puheenvuoron hetkeksi metsäjohtajillemme Ville Tuhkaselle ja Hennariikka Savolaiselle, jotka vastasivat yleisimpiin kysymyksiin.

Mistä leimikkosi kuusitukin hinta muodostuu – Paras savolainen selitys

Joillekin metsänomistajille puukaupat ovat jo tuttuja rutiinitoimenpiteitä. Iisveden Metsänkin asiakassuhteiden joukkoon kuuluu useita vuosikymmeniä ja useampia sukupolvia jatkuneita puukauppayhteistöitä. Toisille tarjouksen pyytäjille puukaupat voivat olla ensimmäisiä.

Leimikon ja kuusitukin hintaan liittyvät kysymykset ovat ymmärrettävästi kiinnostavia. Pelkkien keskimääräisten markkinoiden puun ostohintojen seuraaminen ei kuitenkaan anna laadukasta kokonaiskäsitystä siitä, millainen rahallinen arvo oman metsän puustolla on.

Mikä kaikki vaikuttaa hinnoitteluun?

Esimerkiksi se, pystyykö leimikon korjaamaan kesällä vai talvella. Myös suunnitellun hakkuun luonne eli onko kyseessä harvennus vai avohakkuukohde. Luonnollisesti myös leimikon kuvion koko ja puiden koko kuviolla vaikuttavat asiaan paljon, toteaa metsäjohtaja Hennariikka Savolainen.

Iisveden Metsä Oy:n hankinta-alue kattaa noin 100 kilometrin säteen Piimänkadun tuotantoyksikön ympäristöstä.

Metsäkuljetukseen tarvittavat ajomatkat vaikuttavat puista maksettavaan hintaan, Kuopion seudulla ja ympäryskunnissa kauppoja tekevä metsäjohtaja Ville Tuhkanen lisää

Iisveden Metsä Oy:n kuusitukin hankinta-alueeseen kuuluvat esimerkiksi Kuopio, Varkaus, Leppävirta, Suonenjoki, Rautalampi, Hankasalmi ja Pieksämäki.

Tarkan kartan hankinta-alueesta näet tästä alla:


VALITSE MYYNTIALUE KARTALTA

Panosta tarjouspyyntöön ja metsäkatselmukseen

Kun harvennus tai uudistus omassa metsässäsi on tulossa ajankohtaiseksi, mitä sinun metsänomistajana kannattaisi ottaa huomioon pyytäessäsi leimikostasi ostotarjousta?

Kannattaa selvittää tilan rekisterinumero ja hankkia kuviokartta. Tarjouspyynnössä kannattaa myös kertoa, onko kyseessä harvennus vai uudistus. Tieoikeuksiin ja teiden kuntoon kannattaa perehtyä etukäteen. Näin vältetään ongelmat tienkäyttöön tai puiden kuljettamiseen liittyen, Savolainen jatkaa

Puuttuvien tienkäyttölupien vuoksi, tien oikea omistaja voi kokonaan kieltää tien käytön tai vaatia tien käytöstä korvausta.

Metsää voi myydä hankintakauppana tai pystykauppana. Mitä eroa näillä toimintatavoilla on?

Hankintakaupassa metsänomistaja ja puun ostaja sopivat ostettavan puun määrästä, jonka jälkeen metsänomistaja huolehtii itse hakkuusta ja puiden siirtämisestä kuljetusreitin varteen. Pystykauppa tarkoittaa sitä, että metsänomistaja luovuttaa hakkuuoikeuden metsäyhtiölle. Metsäyhtiö tekee tarvittavat hakkuuilmoitukset Metsäkeskukselle. Sitten metsäyhtiön urakoitsijakumppanit suorittavat hakkuun ja puiden siirron varastointipaikoilta tehtaalle. Metsäyhtiö huolehtii työsuoritusten tilityksistä urakoitsijoille, eikä niistä koidu kustannuksia metsänomistajille, Savolainen toteaa.

Pystykaupoista on tullut metsänomistajien keskuudessa pidetty ja suosittu toimintatapa, koska se on puun myyjän kannalta hyvin vaivatonta.

Nykyisin metsänomistaja saattaa asua kaukana omistamistaan metsistä. Joskus saattaa olla tilanteita, ettei esimerkiksi perinnön kautta metsänomistajaksi päätynyt henkilö edes tunne kohteen tarkkaa sijaintia.

Metsänomistajan kannattaisi aina vähintäänkin käydä omassa metsässään ja tutustua ympäristöön paikan päällä. Viimeistään silloin, kun puukauppaa tehdään. Mitä hyötyä metsäkatselmuksen teosta paikan päällä on?

Kuvion tarkastelulla saa hyvän yleiskuvan puuston laadusta ja esimerkiksi määristä, joiden pohjalta tarjousta laaditaan. Paikan päällä voi nähdä esimerkiksi sähkölinjojen vaikutuksia puiden varastointipaikkojen suunnitteluun ja tien kunnon vaikutuksia puiden korjausajankohtaan, Savolainen sanoo.

Huonokuntoinen tie voi tehdä kohteesta talvihakkuun, koska painavat rekat eivät pääse noutamaan puita kesällä.

Metsäkatselmuksella laanipaikka eli puiden varastointipaikka suunnitellaan niin, että rekat saavat myös tarvitsemansa sopivan kääntöpaikan, Ville Tuhkanen lisää.

Mitä tapahtuu hakkuutähteelle ja metsäenergialle?

Puuston myynnin ja hakkuiden yhteydessä syntyy hakkuutähteenä metsäenergiaa. Esimerkiksi latvusmassaa ja rankoja. Mitä kaikille tähteille ja havuille tapahtuu?

Metsänomistajan kannalta on järkevää antaa Iisveden Metsä Oy:n korjata ja kuljettaa hakkuutähteet pois, sillä uuden metsän istuttamisesta tulee helpompaa ja metsässä liikkuminenkin on sujuvampaa ilman suuria havukasoja, Ville Tuhkanen toteaa.

Suomen metsälaki velvoittaa metsänomistajan uudistamaan metsänsä. Mistä voi kysyä neuvoa tai apua metsän uudistamisen tarpeissa?

Meiltä Iisveden Metsä Oy:ltä saa kaikki metsän uudistamiseen liittyvät tarvittavat palvelut maan muokkauksesta taimiin ja istutustöihin. Autamme ja neuvomme mielellämme kaikissa metsänhoitoon tai metsän kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, Tuhkanen muistuttaa lopuksi.

Onko sinulle puuston ja kuusitukkien myynti ajankohtaista juuri nyt? Ota rohkeasti yhteyttä puun hankinnasta vastaavaan metsäjohtajaamme ja kysy omaan tilanteeseesi parhaiten sopivaa näkemystä:

Konnevesi/Hankasalmi/Rautalampi/Suolahti/Sumiainen/Laukaa/Jyväskylä (Länsipuoli)/Kangasniemi (Pohjoinen)/Vesanto/Viitasaaren kaakkoisosa (Keitelejärven itäpuoli ja 77-tien eteläpuoli)

Jussi Rossi, p. 050 512 4000, Jussi Rossi

Leppävirta/Heinäveden länsiosat/Varkaus/Pieksämäki/Joroinen/Haukivuori/Suonenjoki
Hennariikka Savolainen, p. 050 441 9882, Hennariikka Savolainen

Karttula/Kuopio/Siilinjärvi/Maaninka/Vehmersalmi/Riistavesi/Tervo/Keiteleen eteläosa (77-tien eteläpuoli)/Pielaveden eteläosa (77-tien eteläpuoli)

Ville Tuhkanen, p. 040 486 5110, Ville Tuhkanen

Voit jättää myös yhteydenottopyynnön lomakkeella:

Iisveden Metsä Oy | SoMe reality
Tilaa piimäposti

Tilaa Piimäposti sähköpostiisi