IISVEDEN METSÄ OY
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 21.06.2021 kello 10.00
YRITYSPUISTO FUTURIA, JALKALANTIE 6, SUONENJOKI

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaaminen (hallintoneuvoston puheenjohtaja)

2. Puheenjohtajan ja sihteerin vaali

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen (12 §)

4. Pöytäkirjan tarkastajat, 2 henkilöä (tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina)

5. Todetaan kokouksen osake- ja äänimäärä.

6. Esitetään
– tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020
– hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä
– tilintarkastuskertomus

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

8. Päätetään toimenpiteistä, joihin taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle.

10. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
– hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio (aikaisemmin 3300 €/vuosi)
– hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio (aikaisemmin 160 €/kokous)
– matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaan.

11. Tilintarkastajien palkkiot (laskun mukaan)

12. Hallintoneuvoston jäsenten vaali
Erovuorossa
– Leo Kukkonen
– Antti Maukonen
– Esko Paananen
– Matti Virtanen

13. Tilintarkastajien vaali
-ehdolla varsinaisiksi tilintarkastajiksi
KHT-yhteisö Ernst&Young vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mervi Markkanen

14. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle omien osakkeiden
hankkimisen valtuuttamisesta:
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 20 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.
Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhtiön ja osakkeiden myyjän sopimalla
markkinahinnalla. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

15. Kokouksen päättäminen.