PEFC-sertivioitua kotimaenen märe lähimetästä
Paekalliset metänomistajat laettovat alulle Iisveen Mehtä Oy:n vuonna 1924 tuommaan työtä ja tallouvellista hyvvin­vointtii seetukunnalle. Paekalliset puhhuuvat myös Piimän sahasta. Nyt, melekkein 100 vuotta sahan laetta­misesta toemintaan, nouvatamme etelleenkin alaku­perräisiä, hyviks havvaittuja per’uatteita. Toemimme luotettaviin ja pysyväesten mehtä­tallouven per’uatteita nouattaen niin ruaka-­aene­hankinnassa, sahhauksessa kuin valamiin sahatavaran roijjuussa etteenpäin. Näellä evväillä oumme sele­vinneet helekatin hyvin jo vuosisaan.
PEFC-sertivioitua kotimaenen märe lähimetästä
Paekalliset metänomistajat laettovat alulle Iisveen Mehtä Oy:n vuonna 1924 tuommaan työtä ja tallouvellista hyvvinvointtii seetukunnalle. Paekalliset puhhuuvat myös Piimän sahasta. Nyt, melekkein 100 vuotta sahan laettamisesta toemintaan, nouvatamme etelleenkin alakuperräisiä, hyviks havvaittuja per’uatteita. Toemimme luotettaviin ja pysyväesten mehtätallouven per’uatteita nouattaen niin ruaka-aenehankinnassa, sahhauksessa kuin valamiin sahatavaran roijjuussa etteenpäin. Näellä evväillä oumme selevinneet helekatin hyvin jo vuosisaan.
Mualimalla Iisveen näre tiietään silimee hivelevästä ulukomuovosta. Savolaenen hittaasti kasvanu, tihhee­syinen näre on mualiman­luajuisesti luatutietoisten raken­tajjiin ja kalusteteollisuuven kele­puuttama. Asiajakkaamme tietää, mittee halluuvat, ja sahhoomme mittatillaustyönä heijän tarpeitten mukkaan. Jokkainen erä kuivattaan aena asiajakkaitten käättö­tarko­tusten etellyttämään kuivvuuteen.
Mualimalla Iisveen näre tiietään silimee hivelevästä ulukomuovosta. Savolaenen hittaasti kasvanu, tihheesyinen näre on mualimanluajuisesti luatutietoisten rakentajjiin ja kalusteteollisuuven kelepuuttama. Asiajakkaamme tietää, mittee halluuvat, ja sahhaamme mittatillaustyönä heijän tarpeitten mukkaan. Jokkainen erä kuivattaan aena asiajakkaitten käättötarkotusten etellyttämään kuivvuuteen.
IISVESJ SAHHAA, ASIAKKAAT
MUISTELLOOVAT. LUE LISSEE.
IISVESJ SAHHAA, ASIAKKAAT
MUISTELLOOVAT. LUE LISSEE.

“Per una sauna perfetta!”

Kun italialaene halluvaa rakentoo parraimman saanan, joka huokuu aetoo pohjoismualaisen metän tuoksuva ja tunnelmoo, ja jonka raahassa ruumis ja sielu leppee, on yks tavarantoemittaja vaella vertoonsa: Scalco Eufelio e Nico Srl.

Scalcon pere on vuoskymmenten ajan omistaatunu saanapanneelien tekkoon, tavotteenaan – ei enempee eikä vähempee kuin- täyvellinen saanapanneeli. Iisveen tihheesyinen ja terveoksane näre on kui tehty tähä tarkotuksee. Siks Iisvesj on toemittanut yksinoikeuvella närettä Scalcolle jo 1990-luvulta lähtiin.

Panneelit valamistettaan pieninä erinä, tillaajien vuatimusten mukkaan riätälöitynä. Näen savolaenen näre suahaan täättämään italialaasten saananystävien ehottomat vuatimukset.

Scalco ja Iisveen — yheissä teemme saanoja, jotka oisvat kelevanneet ite Ceesarille!

”Iisveen näkkyy Sveetsin kaan­neimmassa puu­rakenta­misessa.”

Gebr. Eisenring AG on sveetsiläenen höyläämö, jolla on ylj 140-vuotiset perinteet puun käsittelyssä. Arkkitehtiin ja rakentajjin yhteistyökumppanina tehhään päevittäin kovasti töetä heijän moninaesten toeveittensa täättämiseksi. Kaeken pittää vastata hienostunneeseen sveetsilääseen makkuun ja kovviin vuatimuksiin.

Tehtaan monjpuolinen konekanta mahollistaa parraan ratkasun löötämisen huastavimpiinkin tillauksiin. Hyvin hoijettu rojekti on aena monjmutkanen palapelj, jossa es’merkiks pintakäsittelyllä on olleellinen tarkotus.

Kaeken lähtökohtana on kuitenniin aena ite ruaka-aene. Oumme riippuvaisii hyvistä tavaran­toemittajista, jotka pystyy toemittammaan meille kovat sveetsiläeset luatustantartit täyttävvee puutavarroo toevotuissa mitoissa. Korkeen luatunsa myötä Iisveellä on tärkeä ossuus Veitsinmuan kommeessa puurakentamisesta. Besten Dank!

”Iisveen kanssa asijoessa tuntoo ikkään kui olevansa isän­muan asialla.”

Kari Villanen Suonenjoen Jalakalasta myy Iisveen Metälle puita jo kolomannessa polovessa. Hän ite on alottanu puukaapan teot 1990-luvulla.

Sukupolovien uuttera ja tunnolline metänhoeto on tuottana tulosta ja Karin keskijärreet närreeköt soppiivat Isveelle kuin terve oksa seinä­panneeliin. Kauppoo onkin kääty siännöllisesti parin vuuen vällein.

Karin sannoin Piimän sahan pitämine puissa on melekein isänmuallinen teko. Ja koska osto ja korjuu on hoijettu aena es’,merkillisesti, ovat seuraavattii leemikot jo muhimassa- ainakki pilikkeenä silimäkulumassa.

Iisveen Mehtä on Karille tuttu aiemmilta vuoskymmeniltä myös työnantajana: hän tek’ töetä vuosina 1978-1985 metsurina Iisveen Metälle. Kun aikannaa mehtätyömies sae palakkavihkoon kuittaaksen jäläkeen palakkansa kätteisellä, nyt oman metän tuotto tulloo suoraan tilille.

Savolaeine näre on ammatti-immeisten arvostammoo erj puolilla mualimmoo, siks iso osa tavarastamme männöö vientiin. Pitkät asijakkuussuhteemme Keski- ja Etelä- Eurooppaan sekä Aasijaan on meille tärkee osotus siitä, ette tehhään asijoita hyvin.

MITAT

Miärämittainen sahatavara:

3,0 m / 4,0 m / 5,1 m / 5,4 m

Sivulaavat:

16-32 x 100-150

Syväntavara:

22-63 x 100-200mm

Miärämittojen lisäks sahhaamme asijakkaitten tarpeen mukkaan riätälöityjä erikoismittoja.

MITAT

Miärämittainen sahatavara:

3,0 m / 4,0 m / 5,1 m / 5,4 m

Sivulaavat:

16-32 x 100-150

Syväntavara:

22-63 x 100-200mm

Miärämittojen lisäks sahhaamme asijakkaitten tarpeen mukkaan riätälöityjä erikoismittoja.


VALIHE MYYNTIALUE KARTALTA
Suurin osa sahhoomastamme puusta männöö vientiin. Savosta lähteny närepanneeli suattaa hyvinki piätyä Veitsinmuahan Alapeille tai Japaniin, missä käsjtyölääset käättävät sen aenut­luatusia ominaesuuksia hyväksee rakentamisessa- ja missee se tekköö illoo ja hyötyvä immeisille sukupolovien ajan.
Suurin osa sahhaamastamme puusta männöö vientiin. Savosta lähteny närepanneeli suattaa hyvinki piätyä Veitsinmuahan Alapeille tai Japaniin, missä käsjtyölääset käättävät sen aenut­luatusia ominaesuuksia hyväksee rakentamisessa- ja missee se tekköö illoo ja hyötyvä immeisille sukupolovien ajan.

VALIHE MYYNTIALUE KARTALTA
Iisveen Mehtä Oy tai savolaesten kesken Piimän Saha on paekallisten metänomistajien virma. Tämä luo selevät puitteet toeminnalle. Kannamme vastuuta siitä, että toemintamme ei aaheuta haettoo ympäristölle. Luontoarvot huomijoonottava puunkorjuu on meijän kunnia-assii, joka takkoo virman toemintamahollisuuvet myös tulevaisuuvessa.

Puunhankintoomme ohjoo Suomen mehtäsertivioinnin PEFC FI 1002:2022 -stantarti. Iisveen Mehtä Oy:lle on myönnetty puun alakuperräisketjun hallinnan sertivikaatti nro DNVFI-PEFC-COC-000067. Myö on suatu PEFC-merkin käättöoekeus (PEFC/02-32-39).

Iisveen Mehtä Oy:n herraportaalla on piävastuu siitä, että Iisveen Mehtä Oy:ssä nouvatettaan PEFC STI 2002:2020-stantartin mukkaista puun alakuperräisketjun hallintajärjestelmöö, ja herrat on sittoutunu nouattamaan hallinta­järjestelmän vuatimuksia sekä valvommaan, ettei puuruaka-aenetta toemiteta kiistanallaisista lähteistä. Lisäks herrat sittoutuu kantammaan sosiaalisen vastuun ja ylläpitämään stantartin­mukkaisia työolosuhteita.

PEFC CoC-sertvikaatti
PEFC-merkin käättöoikeus

PEFC/02-1-01
Promoting sustainable forest management
www.pefc.org

Iisveen Mehtä Oy tai savolaesten kesken Piimän Saha on paekallisten metänomistajien virma. Tämä luo selevät puitteet toeminnalle. Kannamme vastuuta siitä, että toemintamme ei aaheuta haettoo ympäristölle. Luontoarvot huomijoonottava puunkorjuu on meijän kunnia-assii, joka takkoo virman toemintamahollisuuvet myös tulevaisuuvessa.

Puunhankintoomme ohjoo Suomen mehtäsertivioinnin PEFC FI 1002:2022 -stantarti. Iisveen Mehtä Oy:lle on myönnetty puun alakuperräisketjun hallinnan sertivikaatti nro DNVFI-PEFC-COC-000067. Myö on suatu PEFC-merkin käättöoekeus (PEFC/02-32-39).

Iisveen Mehtä Oy:n herraportaalla on piävastuu siitä, että Iisveen Mehtä Oy:ssä nouvatettaan PEFC STI 2002:2020-stantartin mukkaista puun alakuperräisketjun hallintajärjestelmöö, ja herrat on sittoutunu nouattamaan hallintajärjestelmän vuatimuksia sekä valvommaan, ettei puuruaka-aenetta toemiteta kiistanallaisista lähteistä. Lisäks herrat sittoutuu kantammaan sosiaalisen vastuun ja ylläpitämään stantartinmukkaisia työolosuhteita.

PEFC CoC-sertvikaatti
PEFC-merkin käättöoikeus

MÄNNYTTÄ AEKOO

Iisveen Mehtä Oy laetettiin alulle paekallisten metänomistajien toemesta vuonna 1924. Usseesti savolaeset puhhuuvat Iisveen Metästä Piimän Sahana. Piäpointtina olj luuva paekalliselle puulle teollista käättöä. Nykypäevänä, melekein 100 vuotta alullepanon jäläkeen, metänomistajat omistavat etelleen Piimän Sahan. Se luo käynnillään hyvinvointii Sisä-Savon seuvulle. Virma on yksi pitkäikkäisimpiä samalla toemintajatuksella toimivia sahoja Suomessa.

Virman tuotanto on muotootunut voemakkaasti viime vuosj’kymmeninä. 1990-luvulla alotettu jatkuva investointiohjelma on pitänyt virman laetekannan teknisen kehityksen matkassa ja varmistanu virman kilipaelukyvyn. Tekeminen on kasvanut ylj kolominkertaseksi aekasempii vuosjkymmeniin verrattuna. Toeminnan perusper’uate ei oo muuttunna: jalostamme etelleen korkeeluatusta savolaesta närettä vuativiin käättökohteisiin. Asijakassuhteemme ovat kiinteitä ja pitkäkestoisia. Haluumme tehä kaeken luavukkaasti ja vastuullisesti, olpa sitte kysseessä ruaka-aeneen etintä, sahatavaran sahhoominen tai valamiitten tuotteihen toimittamine – kuten oumme tehneet melekein 100 vuotta.

Iisveen Metän perusper’uatteisiin kuuluu vastuun kantamine ympäristöstä sekä tiivis yhteistyö asijakkaittemme kanssa. Tahomme olla luotettava kauppakumppanj sekä puunostossa että sahatavaran myynnissä.

Meijän sahhauksesta tulloo noin 150.00m3 näresahatavaroo vuojessa. Oumme erikoistunneet asijakas­lähtöseen tekemisseen. Teemme miärä­mittaista sahatavaroo, myös erikois­timensioita. Ruaka-aeneena käätämme terve­oksaista Savonmuan ja Keski-­Suomen närettä, Suomen parrailta kasvumaelta.

IISVEDEN METSÄ OY/IISVEEN MEHTÄ

Vuostuotanto: n. 150.000 m3
Näretukin käyttö: n. 320.000 m3
Liikevaihto: n. 55 milj. EUR
Henkilöstö: 50 henkilöä

Iisveden Metsän perus­periaat­teisiin kuuluu vastuun kantaminen ympäristöstä sekä tiivis yhteistyö asiakkaidemme kanssa. Tahdomme olla luotettava kauppa­kumppani sekä puun ostossa että sahatavaran myynnissä.

Tuotantomme on noin 115.000 m3 kuusisahatavaraa vuodessa. Olemme erikoistuneet asiakaslähtöiseen tuotantoon. Tuotamme määrämittaista sahatavaraa, myös erikoisdimensioita. Raaka-aineena käytämme terveoksaista Savon ja Keski-Suomen kuusta, Suomen parhailta kasvualueilta.

IISVEDEN METSÄ OY

Vuosituotanto: n. 150.000 m3
Kuusitukin käyttö: n. 320.000 m3
Liikevaihto: n. 55 milj. EUR
Henkilöstö: 50 henkilöä

Piimänkatu 1, 77800 Iisvesi, Finland
Tel: +358 17 515 201
etunimi.sukunimi (at) iisveden.fi

Y-tunnus 0213427-2 | Verkkolaskuosoite: 003702134272 | Operaattori: Maventa (003721291126) | Välittäjän tunnus: DABAFIHH*

*Käyttäkää tätä välittäjätunnusta mikäli käytössänne olevasta verkkolaskutusohjelmasta ei voi lähettää laskuja suoraan Maventan välittäjätunnukselle.

Metsäosasto

Metsä­johtaja / hallinto

Eero Riipinen
+358 50 306 8591
eero.riipinen@iisveden.fi

Metsä­johtaja

Ville Tuhkanen
+358 40 486 5110
ville@iisveden.fi

Karttula / Kuopio / Siilinjärvi / Maaninka / Vehmersalmi / Riistavesi / Tervo / Keitele eteläosa (77-tien eteläpuoli) / Pielaveden eteläosa (77-tien eteläpuoli)

Metsä­johtaja

Hennariikka Savolainen
+358 50 441 9882
hennariikka@iisveden.fi

Leppävirta / Heinäveden länsiosat / Varkaus / Pieksämäki / Joroinen / Haukivuori / Suonenjoki

Metsä­johtaja

Jussi Rossi
+358 50 512 4000
jussi@iisveden.fi

Konnevesi / Hankasalmi / Rautalampi / Suolahti / Sumiainen / Laukaa / Jyväskylä (länsi) / Kangasniemi (pohjoinen) / Vesanto / Viitasaaren kaakkoisosa (Keitelejärven itäpuoli ja 77-tien eteläpuoli)
Santtu Korhonen | Iisveden-metsä

Operaatio­johtaja

Santtu Korhonen
+358 50 337 5511
santtu@iisveden.fi

Tuotanto

Kuivaus- Ja Laatu­johtaja

Miia Kiianmies
+358 50 317 2929

Logis­tiikka­johtaja

Anna Paananen
+358 40 827 8804

Tuotantojohtaja

Sami Juntunen
+358 50 5188 828

Työn­johtaja

Juha Halonen
+358 50 467 1668

Työn­johtaja

Sami Matilainen
+358 50 466 2396

Juha Salo | Iisveden-metsä

Kunnossapitojohtaja

Juha Salo
+358 50 338 3666

Konttori

Laskutus­johtaja

Tarja Vornanen
+358 17 515 201

Hallinto­johtaja

Kirsi Hämäläinen
+358 50 599 9291

Kaisa Uutu | Iisveden Metsä

Henkilöstö­johtaja

Kaisa Uuttu
+358 50 355 2225

Laskutus­johtaja

Kati Hämäläinen
+358 40 701 8647

Toimitus­johtaja

Tommy Lindström
+358 40 900 7583