Yhtiön hallitus on hallintoneuvoston kannan mukaisesti päättänyt luopua talonkilehtien käytöstä. Osakkeenomistajat, jotka palauttavat yhtiölle talonkilehdet kokonaisuudessaan ja ilmoittavat pankkiyhteystietonsa, saavat tulevaisuudessa mahdollisesti jaettavat osingot suoraan tileillensä.

Ne osakkeenomistajat, jotka eivät palauta talonkilehtiään, saavat osinkonsa osinkolippuja vastaan kuten aiemminkin. Uusia talonkilehtiä ei kuitenkaan enää paineta.

HUOM! Jos osakkeenomistajalla on osakkeista säilytyssopimus pankin kanssa, ei osakkeenomistajan tarvitse tehdä asian suhteen mitään toimenpiteitä!

Talonkilehtien palauttaminen tapahtuu seuraavasti:

Jos osakkeenomistajalla on mahdollisuus käydä yhtiön konttorilla, täytämme lomakkeet odottaessanne, ja asian käsittely nopeutuu. Ottakaa talonkilehdet mukaan.
Jos teillä ei ole mahdollisuutta käydä konttorilla, toimikaa seuraavasti:
– Tulostakaa 2 kpl oheista talonkilehtien palautuslomaketta

– Täyttäkää lomakkeisiin nimenne, osoitteenne, henkilötunnuksenne sekä niiden osakkeiden määrä ja numerot, joiden talonkilehdet palautatte. Jos omistatte montaa eri osakesarjaa, eikä tila palautuslomakkeella riitä, voitte kirjoittaa tiedot osakkeista erilliselle paperille.

– Lisätkää lomakkeisiin sen pankkitilin numero, johon haluatte mahdollisesti jaettavat osingot.

– Allekirjoittakaa molemmat palautuslomakkeet

– Palauttakaa talonkilehdet yhdessä molempien palautuslomakkeiden kanssa osoitteeseen:

Iisveden Metsä Oy
Piimänkatu 1
77800 Iisvesi

– Yhtiö palauttaa teille toisen palautuslomakkeen vastaanottokuittauksella varustettuna.

Talonkilehtien palautuslomake.pdf