Yhtiökokous on 29.6.2020 päättänyt jakaa osinkona EUR 0,40 / osake. Osingonjako päätettiin aloittaa 10.7.2020.