IISVEDEN METSÄ OY
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 07.06.2022 kello 10.00
YRITYSPUISTO FUTURIA, JALKALANTIE 6, SUONENJOKI

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaaminen (hallintoneuvoston puheenjohtaja)
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin vaali
 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen (12 §)
 4. Pöytäkirjan tarkastajat, 2 henkilöä (tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina)
 5. Todetaan kokouksen osake- ja äänimäärä.
 6. Esitetään
 7. – tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021
  – hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä
  – tilintarkastuskertomus

 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 9. Päätetään toimenpiteistä, joihin taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta (mahdollinen osingonjaon alkamispäivä; ehdotus 15.6.2022)
 10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
 11. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
 12. – hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio (aikaisemmin 3300 €/vuosi)
  – hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio (aikaisemmin 160 €/kokous)
  – matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaan.

 13. Tilintarkastajien palkkiot (laskun mukaan)
 14. Hallintoneuvoston jäsenten vaali
 15. Erovuorossa
  – Reijo Karttunen
  – Markku Miettinen
  – Kari Mölkänen

 16. Tilintarkastajien vaali
 17. -ehdolla varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT-yhteisö Ernst&Young vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mervi Markkanen

 18. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle omien osakkeiden hankkimisen valtuuttamisesta:
 19. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 20 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.
  Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhtiön ja osakkeiden myyjän sopimalla markkinahinnalla. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
   

 20. Kokouksen päättäminen.