Varsinainen yhtiökokous 21.6.2021

IISVEDEN METSÄ OY
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 21.06.2021 kello 10.00
YRITYSPUISTO FUTURIA, JALKALANTIE 6, SUONENJOKI

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaaminen (hallintoneuvoston puheenjohtaja)

2. Puheenjohtajan ja sihteerin vaali

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen (12 §)

4. Pöytäkirjan tarkastajat, 2 henkilöä (tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina)

5. Todetaan kokouksen osake- ja äänimäärä.

6. Esitetään
– tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020
– hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä
– tilintarkastuskertomus

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

8. Päätetään toimenpiteistä, joihin taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle.

10. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
– hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio (aikaisemmin 3300 €/vuosi)
– hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio (aikaisemmin 160 €/kokous)
– matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaan.

11. Tilintarkastajien palkkiot (laskun mukaan)

12. Hallintoneuvoston jäsenten vaali
Erovuorossa
– Leo Kukkonen
– Antti Maukonen
– Esko Paananen
– Matti Virtanen

13. Tilintarkastajien vaali
-ehdolla varsinaisiksi tilintarkastajiksi
KHT-yhteisö Ernst&Young vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mervi Markkanen

14. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle omien osakkeiden
hankkimisen valtuuttamisesta:
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 20 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.
Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhtiön ja osakkeiden myyjän sopimalla
markkinahinnalla. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

15. Kokouksen päättäminen.

Iisveden uudet kasvot

Iisveden Metsä on investoinut parin viime vuoden aikana yli 11 miljoonaa euroa tuotantonsa laadun parantamiseen ja sen tehostamiseen. Laadukas ja maailmalla haluttu sahatavara ei kuitenkaan voi syntyä ilman laadukasta raaka-ainetta. Varmistaaksemme korkealaatuisen savolaisen kuusitukin saatavuuden joukkoomme on lokakuun lopussa liittynyt kaksi uutta hankintaesimiestä: Hennariikka Savolainen ja Jussi Rossi. Molemmilla on pitkä kokemus puun hankinnasta ja luotamme siihen, että vahva hankintatiimimme pystyy nyt palvelemaan paikallisia metsänomistajia entistäkin paremmin.

Hennariikka vastaa hankinnasta lähinnä Joroisen, Pieksämäen, Varkauden ja Heinäveden suunnilta. Jussi puolestaan ottaa hoitaakseen Konneveden, Sumiaisten, Rautalammin, Hankasalmen ja Äänekosken suunnat.

Hennariikan ja Jussin sähköpostit ovat muotoa hennariikka@iisveden.fi ja jussi@iisveden.fi

Hennariikan puhelinnumero on 050 441 9882 ja Jussin 050 512 4000.

Osingonjako Vuodelta 2019

Yhtiökokous on 29.6.2020 päättänyt jakaa osinkona EUR 0,40 / osake. Osingonjako päätettiin aloittaa 10.7.2020.

Talonkilehdistä Luopuminen

Yhtiön hallitus on hallintoneuvoston kannan mukaisesti päättänyt luopua talonkilehtien käytöstä. Osakkeenomistajat, jotka palauttavat yhtiölle talonkilehdet kokonaisuudessaan ja ilmoittavat pankkiyhteystietonsa, saavat tulevaisuudessa mahdollisesti jaettavat osingot suoraan tileillensä.

Ne osakkeenomistajat, jotka eivät palauta talonkilehtiään, saavat osinkonsa osinkolippuja vastaan kuten aiemminkin. Uusia talonkilehtiä ei kuitenkaan enää paineta.

HUOM! Jos osakkeenomistajalla on osakkeista säilytyssopimus pankin kanssa, ei osakkeenomistajan tarvitse tehdä asian suhteen mitään toimenpiteitä!

Talonkilehtien palauttaminen tapahtuu seuraavasti:

Jos osakkeenomistajalla on mahdollisuus käydä yhtiön konttorilla, täytämme lomakkeet odottaessanne, ja asian käsittely nopeutuu. Ottakaa talonkilehdet mukaan.
Jos teillä ei ole mahdollisuutta käydä konttorilla, toimikaa seuraavasti:
– Tulostakaa 2 kpl oheista talonkilehtien palautuslomaketta

– Täyttäkää lomakkeisiin nimenne, osoitteenne, henkilötunnuksenne sekä niiden osakkeiden määrä ja numerot, joiden talonkilehdet palautatte. Jos omistatte montaa eri osakesarjaa, eikä tila palautuslomakkeella riitä, voitte kirjoittaa tiedot osakkeista erilliselle paperille.

– Lisätkää lomakkeisiin sen pankkitilin numero, johon haluatte mahdollisesti jaettavat osingot.

– Allekirjoittakaa molemmat palautuslomakkeet

– Palauttakaa talonkilehdet yhdessä molempien palautuslomakkeiden kanssa osoitteeseen:

Iisveden Metsä Oy
Piimänkatu 1
77800 Iisvesi

– Yhtiö palauttaa teille toisen palautuslomakkeen vastaanottokuittauksella varustettuna.

Talonkilehtien palautuslomake.pdf

Esittelyvideo

Yhtiöstä on tehty  esittelyvideo, tervetuloa tutustumaan osoitteessa: